Donacions

Fes una transferència al següent número de compte

IBAN: ES83 2100 0325 4102 0027 6415

Fes un donatiu de forma periòdica:

Quantitat a donar al mes:


O fes un donatiu puntual

Curar Pian

Informació personal

Total de la donació: €20,00