On aniran destinats els donatius?

L’equip liderat pel Dr. Mitjà treballa per a identificar la millor estratègia per a la distribució de l’azitromicina, l’antibiòtic que permetrà erradicar el pian. Aquesta és l’última llacuna de coneixement a omplir abans de donar llum verda a la campanya global d’erradicació. Totes les donacions aconseguides es destinaran a finançar l’actuació que ha de permetre donar resposta a les preguntes que encara perduren.

Per a això, es vol implementar un projecte en què es comparin dues estratègies d’eliminació (2 rondes de medicament front a 3 rondes). La recerca es durà a terme a Papua Nova Guinea, que és el país amb major prevalença de pian. En cas que els donatius superin el cost del projecte, l’excedent es destinarà a la campanya global d’erradicació.