El camí cap a l’erradicació del pian

Les evidències generades per la recerca liderada per Oriol Mitjà van conduir a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a plantejar una campanya d’eradicació del pian. Amb aquest fi, s’ha elaborat l’anomenada Estratègia Morges, que consisteix a administrar azitromicina a cadascun dels habitants de les comunitats on hi ha casos de pian per assegurar que es tracta tots els afectats, incloent aquells que encara no han generat símptomes. L’estratègia escollida és, doncs, una administració massiva del fàrmac. Donat que l’azitromicina no té efectes secundaris, la seva administració a les persones que no presenten la malaltia no comporta cap problema. La feina de l’Oriol Mitjà ha posat, doncs, les bases per erradicar el pian el 2020.

Es calcula que, per a declarar l’eradicació del pian, caldrà administrar azitromicina a entre 40 i 80 milions de persones. Recentment, l’empresa EMS ha anunciat que es compromet a donar l’azitromicina necessària per a eradicar el pian. Un dels principals esculls per a l’eliminació de la malaltia ha estat, doncs, superat. Ara la prioritat es situa en identificar la millor estratègia per a l’administració de l’azitromicina. Se sap que una dosi d’azitromicina elimina la malaltia de l’organisme, però no quantes vegades cal intervenir en una comunitat per assegurar que tots els seus membres han rebut l’antibiòtic (és a dir, quantes rondes d’eliminació massiva caldran).

En països on  no tota la població està censada i en zones on es practica la ramaderia i/o l’economia informal no és gens senzill assegurar que s’ha arribat a tota la població, ja que aquesta es mou amb freqüència. Per això, tot i que l’OMS afirma que una ronda de distribució massiva podria ser suficient per a assolir l’eliminació de la malaltia, l’experiència del Dr. Mitjà a Lihir apunta que aquesta podria requerir 2 o 3 rondes de tractament. Aquesta és, a dia d’avui, la prioritat a què cal donar resposta. Un cop aconseguits els diners necessaris, es desplegarà una intervenció adreçada a determinar quina és la forma més eficient de portar l’azitromicina a tot arreu (és a dir: quants cop cal anar a cada comunitat per estar segurs que hem tractat a tothom). A partir dels resultats de la intervenció, l‘OMS elaborarà pautes que farà arribar als governs dels països endèmics per a què despleguin campanyes d’eliminació a nivell nacional. De nou, la feina del Dr. Mitjà s’ubicarà al centre de l’estratègia global d’erradicació.

El pian té, a dia d’avui, el potencial de convertir-se en una malaltia erradicada, un fet que en malalties que afecten els humans només té un precedent: el cas de la verola. Es tracta, doncs, d’una aposta decidida de la comunitat internacional (que haurà de contribuir al finançament de l’erradicació) i els països afectats permetrà aprofitar aquest moment històric.